Reklamacje

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


 
1. Reklamacje dotyczące wad Towaru, Klient powinien kierować do Sprzedawcy, drogą elektroniczną na adres: Interjubiler@gmail.com.
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
4. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które firma Diamond Factory nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii, a także naturalne zużycie towaru w trakcie użytkowania – wytarcie matu, rysy), Diamond Factory skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
5. W ramach reklamacji Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
6. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nie istotna.
8. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
9. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
10. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury oraz wypełniony formularz reklamacji lub inny formularz/pismo zawierające podstawowe dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przedmiotu, opis wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.
11. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl