Polityka prywatności

 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępujemy z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Diamond Factory Arkadiusz Tomczak, ul. Obrońców Tobruku 23/21, 01-494 Warszawa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Diamond Factory Arkadiusz Tomczak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 8212227623, Regon: 140885620;

 

Jak mogę skontaktować się z administratorem danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów nadzoruje powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem arekfactory@gmail.com lub pisemnie na adres: Diamond Factory Arkadiusz Tomczak, ul. L.Rydygiera 8 bud. 12/202, 01-793 Warszawa

 

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. W celu wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów ze Sklepu

2. W celu prowadzenia Twojego konta na stronie Sklepu

3. W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych

4. W celach marketingowych (przesyłanie newslettera)

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

Do Ciebie należy decyzja czy dane nam udostępnisz, pamiętaj jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia. 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1. W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Twoje dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:                           

1.  UPS Polska S.A.         

2. Dreamcommerce S.A.       

3. DialCom24 Sp. z o

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy/zamówienia bez rejestracji konta w serwisie, Twoje dane posłużą jedynie w celu realizacji zamówienia i nie będą dalej przetwarzane.

2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu - np. rejestracji konta w serwisie - będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1. zawarcie i realizacja umowy, lub

2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub

4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:

1. Ustawa z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych

2. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości

3. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług

4. Ustawa z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

5. Ustawa z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe

6. Ustawa z dnia 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim

7. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

8. Ustawa z dnia 16.07.2014r. Prawo telekomunikacyjne

9. Ustawa z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i

rzeczniku finansowym

10. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 

Jak zabezpieczamy twoje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych.

 

Co to jest Cookies?

 Oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

   

Jak wykorzystujecie Cookies?

Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do Twoich indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach. Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

              

Rodzaje Cookies?

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,


COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

W jakim celu wykorzystujemy Cookies?

 Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:

1. konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji ich działania,

2. uwierzytelnianiu Użytkowników naszych serwisów w celu utrzymania sesji po zalogowaniu – pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisów bez konieczności każdorazowego logowania się,

3. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,

4. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),

5. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,

6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

  

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl