Fluorescencja diamentu

FLUORESCENCJA DIAMENTU

Fluorescencja diamentu jest zjawiskiem, które opisuje rodzaj luminescencji, czyli świecenia krótkotrwałego diamentu, obserwowanego w długofalowym promieniowaniu UV. 

Promieniowanie UV( ultrafioletowe, nadfioletowe), to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali  od 100 - 400  nm. Promieniowanie  UV można podzielić na trzy pasma:

 • UVA - o długości fali od 320 - 400 nm,
 • UVB - o długości fali od 280 - 320 nm,
 • UVC - o długości fali od 100 - 280 nm.

Ze względu na czynniki wzbudzające do świecenie, luminescensję możemy podzielić na:

 • chemiluminescencja
 • elektroluminescencja
 • elektronoluminescencja
 • fotoluminescencja
 • radioluminestencja
 • rendgenoluminestencja
 • sonoluminestencja
 • tryboluminestencja

W badaniach gemmologicznych diamentów, największe znaczenie ma fotoluminescencja. Powstaje ona przez pochłonięcie promieniowania elektromagnetycznego, z obszaru widzilnego, ultrafioletu lub podczerwieni. Pochłonięta energia jest emitowana także w postaci światła, o energii mnijszej o energii światła wzbudzjącego. 

Zjawisko fotoluminescencji dzielimy ze względu na czas pomiędzy pochłonięciem energii a wyemitowaniem energii na:

 • fluorescencję
 • fosforescencję

Zjawisko fluorescencji, czyli świecenie krótkotrwałe występuje wtedy, jeżeli od pochłonięcia światła przez cząsteczkę do jego emisji nie upłynęło więcej niż 10 do -8s.

W przypadku gdy czas pomiędzy pochłonięciem światła a jego emisją jest dłuższy niż 10 do -8s , zjawisko to nosi nazwę fosforescencji. Jest to świecenie długotrwałe, dochodzące do kilku godzin lub nawet dni.

DLACZEGO DIAMENTY MAJĄ FLUORESCENCJĘ 

Fluorescencja diamentu związana jest najczęściej z:

 • domieszką obcych pierwiastków tzw. aktywatorów, taki jak atomy azotu znajdujące się w określonej konfiguracji
 • obecnością defektów sieciowych zdolnych do absorpcji promieniowania

Fluorescencję wykazuje ok. 25 -30% ogólnej liczby diamentów naturalnych. Najczęściej występujący kolor fluorescencji to niebieski - występuje ona aż w 95 % wszystkich kamieni fluoryzujących. 2 % diamentów naturalnych wykazuje fluorescencję różową.

OCENA INTENSYWNOŚCI FLUORESCENCJI

   Badanie pozwalające ocenić stopień fluorescencji diamentu, wykonuje się w świetle nadfioletowym o długofalowym promieniowaniu UV przy długości fali 365 nm, na czarnym nie fluoryzującym podłożu. Zaobserowaną fluorescencję diamentu porównuje się z serią kamieniami wzorcowych, w ten sposób określając stopień świecenia diamentu czyli jego fluorescencję. W tak wykonanej ekspertyzie, barwa fluorescencyjna powinna być wymieniana łącznie z jej stopniem.

Rozróżniamy pięć stopni fluorescencji.

 1. NONE -          brak
 2. FAINT -          słaba
 3. MEDIUM -     średnia
 4. STRONG -      silna
 5. V. STRONG - bardzo silna

WPŁYW FLUORESCENCJI NA WARTOŚĆ DIAMENTÓW

Zwolennicy szczegółowego określania fluorescencji diamentów i włączenia jej do systemu klasyfikacji diamentów swoje wnioski uzasadniają w następujący sposób:

 • diamenty niefluoryzujące są znacznie czystrze niż diamenty fluoryzujące 
 • diamenty niefluoryzujące  o barwie D-E-F,  są znacznie rzadziej spotykane niż te fluoryzujące 
 • diamenty fluoryzujące zawsze mają nieco mglisty wygląd, co przy klasyfikacji czystości może mieć duże znaczenie, szczególnie gdy przedmiotem badania są diamenty o czystości klasy Flawless lub Internally Flawless
 • diamenty oszlifowane  o lekko żółtym odcieniu barwy mogą wykazywać w świetle dziennym zjawisko silnej niebieskiej fluorescencji, w związku z czym sprawiają wrażenie kamieni o dużo wyższej klasie barwy

   Ośrodki gemmologiczne z całego świata wywierały wpływ na koniecznoć powiązania fluorescenji oraz jej wpływu na barwę diamentu, a pośrednio na wartość diamentów. Międzynarodowy cennik diamentów - Rapaport Diamond Report, zaczął uwzględniać wpływ fluorescencji na barwę diamentów. I tak cena diamentów o barwie od  D do I (barwy diamentów) o silnej niebieskiej fluorescencji jest w stosunku do diamentów niefluoryzującch niższa o 8 - 12 %.

Energia absorbowana przez układ musi zostać wyemitowana. Lumen po łacinie znaczy światło.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl